.

Privacy en Cookie beleid

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De BBQ Kookwinkel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De BBQ Kookwinkel

Bedrijfsadres is:
Hoge Rijndijk 20B
2313 KJ Leiden
KVK : 82589240 
BTW ID :NL003708526B69

Ons postadres voor de website is:
Hoge Rijndijk 20B
2313 KJ Leiden

 

Volledige privacy policy

Oldenhof gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens met betrekking tot uw bestelling, zodat wij deze zo soepel en gemakkelijk mogelijk kunnen laten verlopen. In onze privacy policy staat nauwkeurig beschreven welke gegevens wij bewaren en met welke doeleinden wij dit doen. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy dan kunt u deze richten aan Infoleiden@debbqkookwinkel.nl. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dew BBQ Kookwinkel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres en Verzendadres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens in beveiligde omgeving
 • IP-adres


Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kunt u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail, alleen indien u zich nadrukkelijk heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
 • via social media, alleen indien u ons volgt op de social-mediakanalen.

Als u in de toekomst geen e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons bedrijf kunt u zich direct afmelden via het uitschrijfformulier of via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel maakt gebruik van reclame-advertenties via retargeting. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht en kunt u zichzelf voor uitschrijven.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en wordt op de vaste schijf van uw computer opgeslagen. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Dit doen wij:

 • Om uw voorkeuren te registreren.
 • Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw winkelwagen.
 • Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.
 • Wanneer u eerder heeft ingelogd op onze website wordt u automatisch herkend door de webserver. Wanneer u dit niet wenst, dan kunt u actief uitloggen door bovenaan de site op "Uitloggen" te klikken. Hierdoor worden alle opgeslagen gegevens uit het cookie verwijderd.

Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin u akkoord kunt gaan met het plaatsen van cookies. Zonder deze te accepteren is de website echter niet functioneel te gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij daarom ook op als toestemming voor het gebruik van cookies. Wij verwijzen in deze melding naar dit document met de uitleg over het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij de volgende gegevens:

 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
 • De door u bezochte webpagina's. Deze informatie is echter anoniem en kan niet getraceerd worden naar specifieke gebruikers.
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en / of site-registratie).

 Deze informatie wordt gebruikt:

 • Om de inhoud van onze website te verbeteren.
 • Om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te verbeteren. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Veiligheid

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via het slotje dat in uw browser zichtbaar is met daarnaast de geverifieerde eigenaar van het certificaat: Kookwinkel Oldenhof (OK Webwinkel B.V.).
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 • Per e-mail: infoleiden@debbqkookwinkel.nl
 • Per telefoon: 0646285054
 • Per brief: Hoge Rijndijk 20B, 2313 KJ Leiden tav  De BBQ Kookwinkel

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Wanneer u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De cookies die de BBQ Kookwinkel verzamelt

In de onderstaande tabel vindt u verschillende cookies die door kookwinkel Oldenhof worden opgeslagen en welke informatie opgeslagen wordt.
Naam Cookie Beschrijving (Engels- en Nederlandstalig)
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests. Willekeurig gegenereerd nummer dat wordt gebruikt om oneigenlijk gebruik te voorkomen.
PHPSESSID Your session ID on the server. Uw sessie-ID op de server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders. Stelt niet-ingelogde gebruikers in staat om orders te maken en te bewerken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this. Een link naar informatie met de inhoud van uw winkelwagen en de artikelen die u heeft bekeken, indien u hierom heeft gevraagd.
STF Information on products you have emailed to friends. Informatie over producten die u per e-mail naar bekenden heeft gestuurd.
STORE The store view or language you have selected. De taal die u heeft gekozen bij uw bezoek.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies. Geeft aan of u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster. Staat uw webbrowser toe om gegevens op te slaan waardoor pagina's sneller zullen laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster. Staat uw webbrowser toe om gegevens op te slaan waardoor pagina's sneller zullen laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster. Staat uw webbrowser toe om gegevens op te slaan waardoor pagina's sneller zullen laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster. Staat uw webbrowser toe om gegevens op te slaan waardoor pagina's sneller zullen laden.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster. Staat uw webbrowser toe om gegevens op te slaan waardoor pagina's sneller zullen laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster. Staat uw webbrowser toe om gegevens op te slaan waardoor pagina's sneller zullen laden.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster. Staat uw webbrowser toe om gegevens op te slaan waardoor pagina's sneller zullen laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages. Staat uw browser toe om pagina's te laten vertalen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages. Staat uw browser toe om pagina's te laten vertalen.
GOOGLE ANALYTICS Facilitates translation of content to other languages. Staat uw browser toe om pagina's te laten vertalen.
Toegevoegd aan je wensenlijst
Toegevoegd aan winkelmand