.

Algemene Voorwaarden

 

De BBQ Kookwinkel
Ons bedrijfsadres is:
Hoge Rijndijk 20B
2313 KJ Leiden

Let op, dit is geen bezoekadres.

 

KVK : 82589240
B.T.W.- ID: NL003708526B69

Het adres van de webshop is:
Rietschans 68
2352 BB Leiderdorp

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


















 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

Artikel 11 - De prijs

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

Verlenging:

Duur:

 

Artikel 15 - Betaling

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

Artikel 17 - Geschillen

 

Artikel 18 - Branchegarantie

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel





 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Toegevoegd aan je wensenlijst
Toegevoegd aan winkelmand